ฟาร์มชิวาวา ในประเทศไทย


ฟาร์มชิวาวา ในประเทศไทย

ฟาร์ม ชิวาวา  ขายชิวาวา ทีคัพแท้ ชิวาวา ขนยาว ชิวาวา ขนสั้น ชิวาวา ขนสีเข้ม

top10chihuahuas.net
              หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและต้องการเลี้ยง ชิวาวา แน่นอนว่านอกเหนือจากการเลือกน้องๆ ชิวาวา จากหน้าตาที่น่ารักโดนใจ สิ่งหนึ่งที่เราต้องใส่ใจไม่แพ้กันคือ การดูแลสุขภาพที่ดีของน้องๆ  ให้เหมาะสมตามมาตราฐานทั้ง ชิวาวา ขนสั้น และ ชิวาวา ขนยาว อีกทั้ง ยังต้องเลือกหาร้านหรือฟาร์มที่ควรจะมีบริการหลังการขาย คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ซื้อให้สามารถเลี้ยงน้องๆได้อย่างถูกวิธี ซึ่งร้านที่มีบริการต่างๆเหล่านี้ครบครันสามารถพบได้น้อยมากในประเทศไทยเนื่องจาก ฟาร์มชิวาวา ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าที่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 


ปัญหาและอุปสรรคการเลือกซื้อชิวาวาในประเทศไทย

  • ฟาร์มไม่มีคุณภาพ
          
      
           การจัดการฟาร์ม ชิวาวา เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียดค่อนข้างสูงเนื่องจากจะต้องอาศัยการดูแล น้องๆ ชิวาวา ทุกตัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีการเอาใจใส่อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของน้องได้โดยตรง ปัญหาที่พบคือผู้ซื้อรับน้อง ชิวาวา จากฟาร์มที่ไม่มีคุณภาพและพบว่า น้องๆ มีปัญหาในเรื่องโรคที่ตามมา เช่น เห็บ เรื้อน พยาธิเม็ดเลือดหรือหัด ส่งผลให้เจ้าของจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่ม

                สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ฟาร์ม ชิวาวา ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ คือ การที่ร้าน หรือ ฟาร์มชิวาวา ส่วนใหญ่มีน้องๆ ชิวาวา ในการดูแลมากเกินไป ทำให้ดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง ไม่มีการแยกกักโรคหรืออุปกรณ์การเลี้ยง เช่น ชามข้าว หรือน้ำดื่ม ทำให้เมื่อมี น้อง ชิวาวา ที่ป่วยหนึ่งตัวก็สามารถนำพาเชื้อโรคหรือแบคทรีเรียส่งต่อให้กับ ชิวาวา ตัวอื่นในฟาร์มได้อย่างรวดเร็ว และมีเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายของน้องๆ 

  • ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุม

              
   ฟาร์มจำหน่ายลูกชิวาวา หรือ ชิวาวา ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนที่มากมายซึ่งแต่ละฟาร์มมีวิธีการจัดการหรือการบริหารที่แตกต่างกันและเป็นอิสระอย่างมากเนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมมาตราฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงเป็นผลทำให้ร้านหรือฟาร์มส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดการที่เป็นระบบอย่างแท้จริง บางร้านมีการนำลูกชิวาวามาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อลดต้นทุนและตัดราคาผู้ขายในท้องตลาด เมื่อผู้ซื้อรับน้องมาเลี้ยงก็พบว่าเป็นชิวาวาที่ไม่ใช่สายพันธ์ุแท้และมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางกรรมพันธุ์เมื่ออายุมากขึ้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การดูแลชิวาวา ขนยาว

เตรียมตัวพา ชิวาวา เที่ยว

ชิวาวา ขนสั้น